We use cookies to improve this website. You can read more about it here.
Ok, don't show again
Close

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ваша конфіденційність важлива для нас. Особиста інформація, зазначена Вами на сайті при реєстрації використовується виключно в Ваших інтересах, тобто для того, щоб ми могли враховувати Ваші побажання при наданні послуг.


Така інформація не передається і не надається третім особам.

ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНІ:

У момент реєстрації на отримання розсилки необхідно вказати в реєстраційній формі Ваше ім'я, E-mail і номер телефону.

ЦІЛЬ, З ЯКОЮ ЦІ ДАНІ НЕОБХІДНІ:

Ваше Ім'я використовується для особистих звернень до Вас, а e-mail необхідний для проведення розсилки, відправлення новин та корисної інформації.

Зазначені Вами Ім'я та e-mail ні за яких умов не передаються третім особам, крім випадків, передбачених законодавством. Ця інформація зберігається на захищених серверах і використовується відповідно до його політики конфіденційності.

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ:

Для захисту Вашої особистої інформації, зазначеної на нашому сайті, ми використовуємо різні заходи безпеки: адміністративні, технічні та управлінські. Також, ми дотримуємось різних міжнародних стандартів контролю, які спрямовані на роботу з особистою інформацією. У тому випадку, якщо дана політика конфіденційності буде змінена, Ви зможете про це дізнатися, прочитавши інформацію на цій сторінці, або, в особливих випадках на Ваш e-mail буде відправлено листа з повідомленням про зміни.

З будь-яких питань, які у вас виникнуть Ви можете звертайтесь до адміністратора сайту, написавши йому листа на e-mail: shpro1@gmail.com

PRIVACY POLICY

Your privacy is important to us. The personal information provided by you on the site during registration is used solely in your interests, ie so that we can take into account your wishes when providing services.

Such information is not passed on or provided to third parties.

WHAT DATA IS REQUIRED:

At the time of registration to receive the newsletter you must specify in the registration form your name, e-mail and phone number.

PURPOSE WITH WHICH THIS DATA IS REQUIRED:

Your Name is used for personal appeals to you, and e-mail is required for mailing, sending news and useful information.

The Name and e-mail specified by you are not transferred to third parties under any circumstances, except as provided by law. This information is stored on secure servers and used in accordance with its privacy policy.

METHODS OF PERSONAL DATA PROTECTION:

To protect your personal information listed on our site, we use various security measures: administrative, technical and managerial. Also, we adhere to various international standards of control, which are aimed at working with personal information. In the event that this privacy policy is changed, you can find out by reading the information on this page, or, in special cases, a letter will be sent to your e-mail with a notification of changes.

If you have any questions, you can contact the site administrator by writing him an e-mail: shpro1@gmail.com